ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 1746
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 1882
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 1597
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 1545
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 1858
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 1980
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 1660
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 1691
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 1586
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 1455
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 1579
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 1485
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 1572
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 2064
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1815
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1877
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 1834
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 1762
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 1901
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 1718
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 1976
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 2215
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 6913
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 2213
Cultural Hours 2562 Hits: 1643
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 2372
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 1681
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 1654
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 1743
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 1907
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 1751
NIDA International Outing 2018 Hits: 1504
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 2790
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 1672
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 1555
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 1586
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 1721
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 1591
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 1779
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 1873
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1611
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 2003
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 1608
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 1643
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 1651
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 1563
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1709
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 1889
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 1696
UMY เยือนสถาบัน Hits: 1723