ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 1584
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 1706
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 1433
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 1384
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 1637
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 1795
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 1469
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 1521
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 1403
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 1265
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 1357
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 1329
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 1415
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1840
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1634
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1714
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 1660
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 1605
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 1684
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 1560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 1699
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 1989
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 6319
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 1901
Cultural Hours 2562 Hits: 1481
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 2067
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 1464
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 1496
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 1558
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 1731
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 1569
NIDA International Outing 2018 Hits: 1338
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 2443
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 1431
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 1402
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 1345
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 1540
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 1417
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 1583
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 1613
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1419
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 1719
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 1411
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 1435
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 1455
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 1400
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1534
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 1488
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 1498
UMY เยือนสถาบัน Hits: 1535