ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

UMY เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะผู้แทนจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)  นำโดย Mr.Yordan Gunawan, Director of Office of International Affairs and Lecturer of Public International Law, Ms.Farindira Vesti Rahmasari, Head, Cooperation and Administrative Affairs, and Lecturer at the Medical Faculty, Ms.Ayu Naqsabandiyah Administrative staff และ Mr.Ricky Fernando, Media and Publicity staff จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ ผศ.ดร.อาแว  มะแส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบันด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง