ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในในวันครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเช้ามีพิธีทำบุญทางพุทธศาสนา โดยมี รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

          ภายในงานมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในร่วมแสดงความยินดี ช่วงบ่ายมีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ รัฐประศาสนศาสตร์: นโยบายสาธารณะเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทย โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง