ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย

          ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          ที่ให้เกียรติ มาบรรยายเรื่อง “ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษา และระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย” ซึ่งสถาบัน ต้องปรับตัวเพื่อรองรับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการบริหารงบประมาณ และระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ สอดคล้องกับโลก และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะ /วิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกอง และตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมฟังการบรรยาย ดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง