ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม “Talent Alumni Redesign NIDA Together” โดยมีศิษย์เก่าที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ไม่เกิน 3 ปี เรียนดี กิจกรรมเด่น และมีความคิดสร้างสรรค์ จากทุกคณะ/วิทยาลัย จำนวน 30 คน มาร่วม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของ NIDA ในอนาคต

          ทั้งนี้ ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าของสถาบัน จากนั้น รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ได้เชิญชวนศิษย์เก่าให้แสดงความคิดเห็น ในฐานะการเป็นศิษย์เก่าที่มีต่อการเรียนการสอนของสถาบัน ใน 3 มุมมอง คือ Pain Point, Missing Things และ Enablers  และในฐานะการเป็นผู้รับบริการวิชาการ หรือ การวิจัยของสถาบัน ใน 2 มุมมอง คือ Constraint & Weakness และ Unmet Need & Pain อีกทั้งศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาพรวมของ สถาบันที่น่าสนใจ ซึ่งผู้บริหารสถาบันจะได้นำ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถาบัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง