ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง

          เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “นิด้า” จัดเสวนาในหัวข้อ “ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง” โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตร RE-Pro by NIDA และ จัดการแถลงข่าวหลักสูตรน้องใหม่

          โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบผลสำเร็จและสร้างเครือข่ายในวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยตลอดหลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปเป็นแนวทางและต่อยอดการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรและคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เริ่มแล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกีรติ ตั้งก้องเกียรติ โทรศัพท์ : 080-588-8069 หรือ Official LINE : @reprobynida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง