ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน

          Ms.Hongwei Yang ตำแหน่ง Board Chairman พร้อมด้วยคณะ จาก Yunnan Hanwen Education Investment Group สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันกับ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันฯ และหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติให้การต้อนรับและนำชมหอสมุดสุขุม นวพันธ์ และห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง