ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

โครงการ CSR สำนักวิจัย

          สำนักวิจัยจัดกิจกรรม “เด็กดีใจเพราะผู้ใหญ่ใจดี (CSR from Research Center)” ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562  โดยได้การระดมเงินสมทบทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ทุนค่าอาหารกลางวัน ทุนค่ารถรับส่งนักเรียนที่บ้านไกลและขาดแคลน และสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

          ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพชีวิตของนักเรียน

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง