ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ Dr. Yu-Hsiu Lee อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Ming-Cheng Lin ผู้อำนวยการโครงการ International Youth Ambassadors Exchange Program 2019

          พร้อมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติอำนวยความสะดวกแก่คณะเพื่อเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ และห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง