ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

Cultural Hours 2562

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน Cultural Hours 2562 ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มาพบและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยที่ศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก สโมสรนักศึกษา Ms. Le Le Hnin นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติเมียนมาร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ Ms. Faria Zaman นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติบังคลาเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ได้แบ่งปันข้อมูลประเทศและวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกลุ่มงานกิจการนานาชาติร่วมให้การต้อนรับและเป็รผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง