ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute

          รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนสถาบันเดินทางไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute

          โดย รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์  และ นางสาวสมิตา เต็มเพิ่มพูน นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมเดินทางเพื่อเข้าพบคณะผู้บริหาร Transwap Technology (Shanghai) Co, Ltd. และผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย Xing Huan พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ของโลก “The World Artificial Intelligence Conference (WAIC)” และศึกษาดูงานด้านเมืองอัจฉริยะนานาชาติ “The International Smart City Summit” ด้วย เมื่อวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง