ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะบริหารการพัฒนา สิ่งแวดล้อม และโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า จัดงานมหกรรมรวมใจ เพื่อสายน้ำ 2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ชมนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมจากนิด้า โรงเรียน และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เลือกช้อป ชิม ชิลล์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากร้านค้าชุมชนต่าง ๆ งานสัมมนา "สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี สร้างได้ด้วยใจ+มือเรา" และสัมมนา "สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ชุมชน ซึ่งถือเป็นการรวมพลคนรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน ชุมชน และผู้สนใจ กว่า 1,000 คน โดยการจัดงานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ มีความมุ่งหวังให้ทุกคนมีความรู้ ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อมาร่วมเป็นพลังในการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง