ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 คณะผู้แทนจาก Mingde College of Guizhou University นำโดย Mr.Wang Yinghua, President of Mingde College of Guizhou University  Ms. Li Kailezi, President of Guizhou Chinese-Thai cultural Exchange Institute และ Ms.Tian Tian, Section Chief of International Relations Office of Mingde College of Guizhou University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติให้การต้อนรับ  รวมถึงได้ร่วมหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกลุ คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบันด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง