ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับและพูดคุยหารือทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Dr.David Tereladze ตำแหน่ง Vice Dean, Faculty of Economics and Finance จาก North-West Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (NWIM RANEPA) สหพันธรัฐรัสเซีย

          ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันอย่างเป็นทางการ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดให้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาของสถาบันที่สนใจโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ RANPEA สหพันธรัฐรัสเซียอีกด้วย

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง