ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 Mrs.Prajkta Sachin Vice President พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา Aspire – The Institute of Human Development จากสาธารณรัฐอินเดีย เดินทางเยือนสถาบัน เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งฟังบรรยายข้อมูลของวิทยาลัยและหลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ

          ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เจ้าหน้าที่วิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายข้อมูลคณะ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบันด้วย

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง