ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรอาวุโส เข้าร่วมพิธี

          โดยในปีนี้ สถาบันได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนใน จ.ชลบุรี จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 20,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 และ โรงเรียนสิงห์สมุทร พร้อมทั้งทุนสนับสนุนโรงพยาบาล 2 แห่ง แห่งละ 20,000 ได้แก่ โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,638,866 บาท  สถาบันขอขอบพระคุณ และขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง