ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา

          กลุ่มงานกิจการนักศึกษา นำคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563 คณะกรรมการชมรมต่าง ๆ  ผู้แทนคณะทุกคณะ เข้าร่วมรับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา จาก ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมทั้ง ผศ.ดร.รักษ์พงษ์  วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา และ รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหจิต อาจารย์ที่ปรึกษา สโมสรนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ อาคารนราธิป พงษ์ประพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง