ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation

          ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว และ ผศ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะการจัดการการ ท่องเที่ยว ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ (สนช.) จัดงานสัมมนาด้านธุรกิจไมซ์ ในหัวข้อ The ModernMICEzation ไมซ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

          โดยมีการบรรยายพิเศษและการเสวนาระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โดยคุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนา ธุรกิจและนวัตกรรม, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม ร่วมด้วยคุณศิเวก สัจเดว ผู้ก่อตั้งบริษัท ไมนด์ทรี จำกัด ผู้ให้คำปรึกษาด้าน Big Data และ smart tourism และ คุณอิทธิกร อัฑฒพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร loops-event.com เพื่อทราบถึงทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆด้านธุรกิจไมซ์ รวมไปถึงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจไมซ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง