ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019"

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ และบุคลากรนิด้า เป็นตัวแทนสถาบันร่วมงาน "Thailand Friendly Design Expo 2019" @IMPACT เมืองทองธานี เพื่อรับมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล "Friendly Design Awards 2019" ประเภท "ตึกอาคาร Friendly Design เพื่อคนทั้งมวล" จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          โดยคณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกให้ "อาคารมาลัย หุวะนันทน์" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นตัวอย่างที่ดีด้านการออกแบบ Friendly Design โดยได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นองค์กรที่มี สถานที่ต้นแบบอารยสถาปัตย์ที่ทุกคน ทุกวัย ทุกสภาพ ร่างกาย สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ อย่าง สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย และเท่าเทียม

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง