ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

Huaihua University เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะผู้แทนจาก Huaihua University ได้แก่ Dr. Chaowen SHE, Vice President Dr. Hong WEN, Director of the Office of Personnel Dr. Xing HU, Dean of the School of Biological and Food Engineering Dr. Bin HU, Vice Director of the Office the Academic Studies Dr. Xuemin CHENG, Vice Dean of the School of Art and Design Dr. Shunqiu Yan, Vice Director of the International Office จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติให้การต้อนรับและร่วมหารือทางวิชาการ  รวมถึงได้ร่วมหารือกับผู้แทนของคณะการจัดการการท่องเที่ยว  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ ได้นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบันด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง