ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
ขอแสดงความยินดี Hits: 575
“คณิศ” จับมือ “นิด้า” หารืออุตสาหกรรม “เอส เอ็น ซี” ยกระดับคน 4.0 Hits: 114
นิด้า – สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ลงนามความร่วมมือ ยกระดับมาตรฐาน - พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Hits: 744
เข้าพบ อว. เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ Hits: 683
2022 Annual [email protected], Stanford University (Mar 18 - 21, 2022) Hits: 687
NIDA ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ Hits: 515
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ Hits: 643
กิจกรรมจิตอาสา “อว.รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง” Hits: 577
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU Hits: 659
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Virtual Internships Hits: 608
กิจกรรม What if Hits: 804
ประชุมหารือกับ Technical University of Moldova Hits: 683
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 Hits: 685
ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 "ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์" Hits: 1702
ศิษย์เก่า MPPM รุ่นที่ 12 มอบเงินสมทบทุน กองทุนนิด้าพัฒนา Hits: 1761
ประชุมหารือ NIDA และ Handong Global University Hits: 690
ประชุมหารือระหว่างสถาบันและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน Hits: 751
‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’ Hits: 758
‘NIDA – THAC’ ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ‘การระงับข้อพิพาททางเลือก’ ให้ทันสมัย Hits: 826
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU Hits: 639
ประชุมหารือกับ Indorama Ventures Global Services Limited (IVL) Hits: 622
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of South Florida Hits: 569
ประชุมหารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Gingko College of Hospitality Management Hits: 563
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunus Thailand Hits: 551
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 Hits: 599
ประชุมหารือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม Hits: 618
ประชุมหารือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม Hits: 499
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU Hits: 474
ประชุมหารือ NIDA และ Gingko College of Hospitality Managemen Hits: 497
ประชุมหารือ NIDA กับ Indorama Venture Global Services Limited Hits: 670
MOU NIDA และ TUSPARK WHA Hits: 792
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน Hits: 735
'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain Hits: 919
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง Hits: 970
ร่วมแสดงความยินดี 35 ปี กรุงเทพธุรกิจ Hits: 878
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 Hits: 1453
"นิด้า" หารือ DGA เตรียมผลักดัน Digital Governance Lab บูรณาการความร่วมมือ สร้างนวัตกรรมดิจิทัล Hits: 1178
ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน Hits: 1263
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย Hits: 1544
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ Hits: 1070
ประชาพิจารณ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติระบบใหม่ Hits: 1007
Buy Yourself ซื้อเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง Hits: 1290
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 Hits: 1101
ขอแสดงความชื่นชม Hits: 1005
ขอแสดงความยินดี Hits: 1017
ขอแสดงความยินดี Hits: 1256
NIDA ร่วมผลักดันคุณธรรม 3 ประการ ในองค์กร Hits: 1497
U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย Hits: 1596
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี Hits: 677
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Hits: 1082