ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะบริหารธุรกิจ

เปิดสอนโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก The Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB และเป็นเพียงร้อยละ 5 ของสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก AACSB รวมทั้งได้ผลิต CEO ให้แก่องค์กรชั้นนำของประเทศจำนวนมาก