ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ผมภูมิใจที่นำความรู้จากนิด้า สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการใช้ปัญญา

          ผมภูมิใจที่นำความรู้จากนิด้า สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการใช้ปัญญา สร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต จนสามารถสร้างศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลลำปางเป็น อันดับ 1 ของกระทรวงสาธารณสุขในภาคเหนือ

อธิษฐาน วงศ์ใหญ่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปาง
ศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPA 17 และ NIDA 8 ลำพูน

ร ำ ลึ ก M P P M 8

#วันที่8เดือน8วันMPPM8
#การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตNIDAรุ่นที่8

ร ำ ลึ ก M P P M 8

           วันที่ 8 เดือน 8 นอกจากจะเป็นวันแมวสากลหรือวันแมวโลกสำหรับคนรักแมวแล้ว ยังเป็นวัน MPPM 8 ที่มีความหมายยิ่งสำหรับผมและเพื่อนๆอีกหลายคน จึงขอถือโอกาสนี้ หวนรำลึกถึง 17 ปีแห่งความหลัง เมื่อครั้งจบปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต หรือ MPPM. (Master of Public and Private Management) รุ่นที่ 8 จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ในปี 2548 วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วประดุจติดปีกบินจริงๆ...

Read more: ร ำ ลึ ก M P P M 8

สี่เสาหลักแห่งการเรียนรู้

 

สี่เสาหลักแห่งการเรียนรู้

 

๐ เสาหลักแห่งสำนึกการศึกษา

Four Pillars of Education

Learning to Know นี้สำคัญ

เรียนรู้กันทุกเมื่อ-เรียนเพื่อรู้

Read more: สี่เสาหลักแห่งการเรียนรู้

ปัจฉิมนิเทศในงานพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

          ในนามของตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้  การเดินทางของการเรียนรู้ของทุกท่านได้ถึงจุดมุ่งหมายที่ท่านคาดหวังไว้แล้ว  ท่านจึงเป็นความภาคภูมิใจของนิด้าในการใช้ความอุตสาหะเพื่อนำไปสู่ปัญญา  ทุกท่านเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ของนิด้าที่จะแพร่กระจายออกไปในสังคม  เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพที่จะช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคมต่อไป 

Read more: ปัจฉิมนิเทศในงานพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์