ติดตาม :        เลือกภาษา THEN เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย “การกีดกันต่อเพศทางเลือก” ในประเทศไทย (Economics of LGBTQ+ Discrimination in Thailand)

คอลัมน์ ทันเศรษฐกิจ โดย...ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ศาสตราจารย์ 11)
และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) www.econ.nida.ac.th; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         เดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญและถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งสัญลักษณ์ของกลุ่มเพศทางเลือกทั้งโลก เพราะเป็นเดือนที่เรียกว่า “Pride Month” โดยในช่วงเดือนนี้เราจะได้เห็นพื้นที่ต่าง ๆ ประดับประดาด้วยธงสีรุ้ง รวมไปถึงการเปลี่ยนรูป Profile ตามสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ให้เป็นสีรุ้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเท่าเทียมสิทธิ์ทางเพศ ดังนั้นจึงถือได้ว่า Pride Month เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับชาว LGBTQ+ หรือ 5 กลุ่มเพศทางเลือก อาทิ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer และอื่น ๆ

Read more: เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย “การกีดกันต่อเพศทางเลือก” ในประเทศไทย

นักวิชาการแนะรัฐบาลจับมือ กทม.ใช้กฎหมายอีอีซีขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจาก 3 จังหวัดมาครอบคลุมพื้นที่ กทม.ฝั่งตะวันออก ดึงกรุงเทพธนาคมเข้าร่วมลงทุน รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ดันเป็นศูนย์กลางการเงิน-ศูนย์กลางธุรกิจภูมิภาค

          นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย“กรุงเทพธุรกิจ” ว่าในอนาคตรายจ่ายของรัฐบาลจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและในช่วงที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการกู้ยืมเงินกว่า 1.5 ล้านล้านบาทเพื่อมาใช้รับมือกับโควิด-19 เมื่อรวมกับภาระการใช้คืนหนี้สาธารณะที่มีขนาดรวมกันถึงเกือบ 10 ล้านล้านบาทจึงมีความจำเป็นที่รัฐบาลต้องหาวิธีการสร้างรายได้ใหม่ๆด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศควบคู่ไปกับการเพิ่มการลงทุน

Read more: เปิดข้อเสนอขยายพื้นที่ ‘อีอีซี’โมเดลใหม่สร้างรายได้ ฟื้นเศรษฐกิจประเทศ

'นักวิชาการ’ ห่วงศก.โตต่ำหลัง กนง.เร่งขึ้นดอกเบี้ย แนะชั่งน้ำหนักผลกระทบ

 

นักวิชาการนิด้าห่วงเศรษฐกิจโตต่ำหลัง กนง.เตรียมเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ ประเมินผลกระทบหลายด้านฉุดจีดีพีไทยปีนี้อาจโตแค่ 1 - 1.5% เท่านั้น แนะ กนง.ชั่งน้ำหนักระหว่างปรับขึ้นแล้วช่วยบาทอ่อนลดลง กับผลกระทบจากหนี้ครัวเรือน ชี้ปรับขึ้นปลายปีเหมาะสมกว่า

          นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย “กรุงเทพธุรกิจ” ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้เผชิญกับความเสี่ยงหลายเรื่องทั้งจากปัจจัยความไม่นอนภายนอก และแรงกดดันทางเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ราคาสินค้าที่แพงตามต้นทุนสินค้า และราคาสินค้าที่แพงขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจะบั่นทอนกำลังซื้อของประชาชนในวงกว้าง

Read more: ‘นักวิชาการ’ ห่วงศก.โตต่ำหลัง กนง.เร่งขึ้นดอกเบี้ย แนะชั่งน้ำหนักผลกระทบ

วิบากกรรมคนชั้นกลาง

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยคงจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจรุนแรงเพราะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพน้อยกว่าในการสร้างรายได้

คอลัมน์ ทันเศรษฐกิจ โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) www.econ.nida.ac.th; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         รายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน พ.ค. 2565 แสดงถึงระดับเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 7.1% โดยมีค่าเฉลี่ย 5 เดือนอยู่ที่ 5.19% การเพิ่มขึ้นของระดับราคาสะท้อนให้เห็นถึงภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นของครัวเรือนในทุกระดับรายได้ ซึ่งบทความนี้ก็มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้มีการเปรียบเที8ยบว่ากลุ่มคนรายได้ระดับใดได้รับผลกระทบมากกว่าระดับใด

Read more: วิบากกรรมคนชั้นกลาง..คอลัมน์ ทันเศรษฐกิจ โดย.ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข