ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 4087
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 3547
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 4066
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 4895
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 4013
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 5649
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 4397
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 4256
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 5135
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 3814
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 4517
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 3255
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 5707
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 3775
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 3050
Academic Forum Hits: 3923
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 3242
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 3111
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 3186
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 3487
ขอแสดงความยินดี Hits: 3285
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 4850
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 3198
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 4012
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 3634
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 3314
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 2688
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 3401
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 3416
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 4314
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 4280
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 4098
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 4349
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 3185
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 3737
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 5908
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 3205
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 2981
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 2772
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 3378
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 4088
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 3476
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 3784
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 3418
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 3140
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 2630
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 3798
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2909
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2854
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 4026