ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 1895
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 2066
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 1700
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 1650
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 1965
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 2106
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 1765
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 1806
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 1716
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 1559
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 1719
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 1590
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 1657
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 2273
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1988
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1983
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 1929
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 1866
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 2027
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 1810
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 2117
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 2375
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 7289
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 2339
Cultural Hours 2562 Hits: 1736
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 2514
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 1782
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 1750
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 1851
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 2048
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 1864
NIDA International Outing 2018 Hits: 1614
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 2973
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 1789
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 1673
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 1710
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 1819
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 1741
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 1881
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 2036
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1718
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 2128
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 1718
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 1832
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 1767
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 1683
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1832
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 2043
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 1810
UMY เยือนสถาบัน Hits: 1858