ติดตาม :        เลือกภาษา THEN นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG

          วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน จัดอบรมและสาธิตปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด การทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ และการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ให้กับนักเรียนมัธยมปีที่ 1 โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) เขตบึงกุ่ม โดยได้รับเกียรติจากคุณเตือนใจ สำลีขาว ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การกล่าวต้อนรับ และคุณครูจีรภา ทองสร้าง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และเทคโนโลยี (ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า) ช่วยประสานการอบรมในครั้งนี้