ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี นำทีมผู้บริหารสถาบันเยี่ยม 'ร้านกาชาดนิด้า'

          วันนี้ (16 ธ.ค.65) ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี นำทีมผู้บริหารสถาบัน ได้แก่ รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางมาเยี่ยมเยียน "ร้านกาชาดนิด้า" ณ สวนลุมพินี โดยได้ร่วมกิจกรรมตักไข่ ปาเป้า รวมถึงให้กำลังใจทีมงานทุกท่าน ทำให้กิจกรรมเปิดร้านกาชาดนิด้าในวันนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของความอบอุ่น และสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง

          สำหรับท่านใดที่สนใจ เข้ามาชมและร่วมกิจกรรมกับร้านกาชาดนิด้า สามารถเดินทางมาได้ที่บูธ 4.8 เดินทางมาทางฝั่งถนนวิทยุ เข้าประตู 1 (ประตูโรงเรียนสวนลุมพินี) เดินตรงมาประมาณ 200 เมตร ร้านจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือติดกับบูธธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)